controle en keuren van uw mazouttank in de provincie Limburg - schouwvegenlimburg

Ga naar de inhoud

controle en keuren van uw mazouttank in de provincie Limburg

Wat heeft uw mazouttank nodig om wettelijk in orde te zijn volgens het VLAREM (Vlaams reglement inzake mileuvergunningen)?

Een dop, merkplaat of label, zichtbaar aan de vulleiding van uw tank, met de vermelding van de datum van keuring, het SV-nummer van de bevoegde technicus stookolietanks en de vervaldatum, indien van toepassing.

Een dop, merkplaat of label is groen, oranje of rood.

Groen: de tank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld worden.

Oranje: de tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, maar geeft geen aanleiding tot vervuiling buiten het reservoir, de tank mag nog 6 maanden gevuld worden en moet vóór het einde van deze periode opnieuw gekeurd worden.

Rood: de tank is afgekeurd en mag niet meer gebruikt worden en moet terug in orde gebracht worden voor hergebruik


Een conformiteitsattest, uitgeschreven door de uitvoerende, erkende technieker stookolietanks.


Het conformiteitsattest bevat naast de contactgegevens van de houder van de tank ook een overzicht van de uitgevoerde controles en het resultaat ervan, alsook de naam en het SV-nummer van de technicus, en een datum van herkeuring, indien van toepassing.


Erkenningsnummer

In Vlaanderen moet een technieker stookolietanks een SV-nummer hebben, bestaande uit de letters 'SV' en 5 cijfers.

Voor meer inlichtingen over het interval van periodieke keuring van ondergrondse en bovengrondse stookolietanks klik op het logo.

                                                                                       beste prijs keuren mazouttank limburg
Euro Service | Luikersteenweg 11 | 3500 Hasselt
Euro Service | Luikersteenweg 11 | 3500 Hasselt

Euro Service | Luikersteenweg 11 | 3500 Hasselt

Euro Service | Luikersteenweg 11 | 3500 Hasselt

Terug naar de inhoud